Ốc Luộc - Ngõ Xưởng Phim
Ăn vặt/vỉa hè
Ốc Luộc - Ngõ Xưởng Phim
Cạnh Xưởng Phim, Thụy Khuê, Quận Ba Đình, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
15:00 - 21:30
50,000 - 100,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0