Ớt Xinh - Ăn Vặt Online - Đại Thanh
Shop Online -Chi nhánh
Ớt Xinh - Ăn Vặt Online - Đại Thanh
CT8 Chung Cư Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0