Paleta Cafe - Nguyễn Khánh Toàn
Café/Dessert

Paleta Cafe - Nguyễn Khánh Toàn

A2 Ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
20,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0