Paris Gâteaux - Giảng Võ
Café/Dessert, Tiệm bánh -Chi nhánh
Paris Gâteaux - Giảng Võ
Tầng 1 C4 Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
10,000 - 450,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0