Pepperonis Restaurant - Hàng Trống
Ý, Món Âu -Chi nhánh
Pepperonis Restaurant - Hàng Trống
98 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
10:30 - 21:30
30,000 - 220,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0