Phở Cư - Kim Giang
Quán ăn

Phở Cư - Kim Giang

226 Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội
5lượt đánh giá từ Now
20,000 - 45,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0