Phở Định 3 - Đồng Bông
Món Việt -Chi nhánh
Phở Định 3 - Đồng Bông
A11 - D5 Đồng Bông, P. Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
25,000 - 39,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0