Phở Hằng - Yên Phụ
Quán ăn
Phở Hằng - Yên Phụ
58 Yên Phụ, Quận Ba Đình, Hà Nội
20,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0