Phở Lý Quốc Sư - Hà Đông
Quán ăn
Phở Lý Quốc Sư - Hà Đông
235 Tô Hiệu, Quận Hà Đông, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0