Phố Thị City Food - Shop Online
Mua sắm Online

Phố Thị City Food - Shop Online

3B Ngõ 58 Đào Tấn, P. Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
120,000 - 220,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0