Phương - Ốc Hải Phòng - Kim Giang
Ăn vặt/vỉa hè -Chi nhánh

Phương - Ốc Hải Phòng - Kim Giang

210 Kim Giang , Quận Thanh Xuân, Hà Nội
15,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0