Pink Tea - Hà Đông
Café/Dessert
Pink Tea - Hà Đông
1 Hoàng Hoa Thám, Quận Hà Đông, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 16:30
19,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0