Pink Tea - Hà Đông
Café/Dessert

Pink Tea - Hà Đông

1 Hoàng Hoa Thám, Quận Hà Đông, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:00
19,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0