Pizza Express - Ngọc Khánh
Nhà hàng -Chi nhánh
Pizza Express - Ngọc Khánh
107 D3 Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
90,000 - 143,000
Phí giao hàng
Miễn phí vận chuyển
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
0đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0