Pizza Family - Đặng Tiến Đông
Ý, Món Âu -Chi nhánh
Pizza Family - Đặng Tiến Đông
258A Đặng Tiến Đông, Quận Đống Đa, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
35,000 - 240,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0