Pizza Hut - IPH Xuân Thủy
Nhà hàng -Chi nhánh

Pizza Hut - IPH Xuân Thủy

Tầng 1, Tầng 1, IPH, 239 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
40,000 - 165,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0