Pizza Hut - Times City
Nhà hàng -Chi nhánh

Pizza Hut - Times City

Tầng B1, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
11:00 - 22:00
50,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0