Pizza Hut - Tôn Đức Thắng
Nhà hàng -Chi nhánh

Pizza Hut - Tôn Đức Thắng

138 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
60,000 - 220,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0