Pizza Quick - Gà Rán & Fastfood Online
Shop Online

Pizza Quick - Gà Rán & Fastfood Online

6 Ngõ 295 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
32,000 - 75,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0