Q-Tea - Đồ Hàn Online
Món Hàn, Món Á
Q-Tea - Đồ Hàn Online
22 Ngõ 31 Xuân Diệu, Quận Tây Hồ, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
20,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0