Rak'n Wok - Korean Restaurant
Nhà hàng
Rak'n Wok - Korean Restaurant
Tầng 6, Lotte Center, 54 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
200,000 - 500,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0