Royaltea - Quang Trung
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea - Quang Trung

425 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 22:30
25,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0