Royaltea - 203 Hoàng Văn Thái
Café/Dessert -Chi nhánh
Royaltea - 203 Hoàng Văn Thái
203 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
8,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
8,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0