Royaltea - Lạc Trung
Café/Dessert -Chi nhánh
Royaltea - Lạc Trung
340 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
08:00 - 22:30
25,000 - 30,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0