Royaltea - Lương Yên
Café/Dessert

Royaltea - Lương Yên

Hanoi Creative City, 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 22:00
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0