Royaltea - Trung Kính
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea - Trung Kính

29 Ngõ 110 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 22:50
40,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0