Royaltea - Vĩnh Hưng
Yêu thích
Café/Dessert

Royaltea - Vĩnh Hưng

06 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng,, Hoàng Mai, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 22:30
15,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
2 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0