Royaltea - Vũ Tông Phan
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Royaltea - Vũ Tông Phan

307 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0