RuNam Bistro - Nhà Thờ
Café/Dessert -Chi nhánh
RuNam Bistro - Nhà Thờ
13 Nhà Thờ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 418,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0