Quán ăn -Chi nhánh
Sasin - Mì Cay 7 Cấp Độ Hàn Quốc
75 Phạm Tuấn Tài, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
50,000 - 100,000
Phí giao hàng
8,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
13 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
8,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0