Snow Island Coffee - Big C Thăng Long
Café/Dessert

Snow Island Coffee - Big C Thăng Long

Big C Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
30,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0