Sồi Đỏ - Pizza & Pasta - Phó Đức Chính
Quán ăn -Chi nhánh

Sồi Đỏ - Pizza & Pasta - Phó Đức Chính

144 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
100,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0