Sồi Đỏ - Pizza & Pasta - Phó Đức Chính
Quán ăn -Chi nhánh
Sồi Đỏ - Pizza & Pasta - Phó Đức Chính
144 Phó Đức Chính, Quận Ba Đình, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 22:00
100,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0