Soya Garden - Kim Mã
Café/Dessert -Chi nhánh

Soya Garden - Kim Mã

273 Kim Mã (1 Trần Huy Liệu), Quận Ba Đình, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
31,000 - 69,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0