Café/Dessert -Chi nhánh
Starbucks Coffee - IPH
Tầng 1, Tầng 1, IPH, 241 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
06:30 - 22:30
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0