Café/Dessert -Chi nhánh

Starbucks Coffee - IPH

Tầng 1, Tầng 1, IPH, 241 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
06:30 - 21:00
50,000 - 100,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0