Café/Dessert -Chi nhánh

Starbucks Coffee - Somerset Westpoint

Somerset Westpoint, 2 Tây Hồ, Tây Hồ, Hà Nội
500+lượt đánh giá từ Now
06:00 - 20:45
50,000 - 105,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0