Café/Dessert -Chi nhánh

Starbucks Coffee - Charmvit Tower

Tầng 1, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 16:00
40,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0