Café/Dessert -Chi nhánh
Starbucks Coffee - Charmvit Tower
Tầng 1, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
06:30 - 18:00
40,000 - 80,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Phí giao hàng
6,000đ/km [?]
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Phí vận chuyển (Est.)
6,000đ/km [?]
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0