Sunset Bar - InterContinental Hanoi Westlake
Bar/Pub, Sang trọng

Sunset Bar - InterContinental Hanoi Westlake

InterContinental Hanoi Westlake, 5 Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội
150,000 - 300,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0