Take Eat Easy Ice Cream & Cafe
Café/Dessert -Chi nhánh
Take Eat Easy Ice Cream & Cafe
18B Nhà Thờ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
09:00 - 22:00
30,000 - 60,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0