Tào Phớ 10K By Tào Phớ Nè
Ăn vặt/vỉa hè

Tào Phớ 10K By Tào Phớ Nè

70 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
10,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0