Terminal Cafe - Times City
Café/Dessert

Terminal Cafe - Times City

L1, Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
5lượt đánh giá từ Now
15,000 - 65,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0