The 1989 - Trà Sữa Muối Biển - Tân Mai
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

The 1989 - Trà Sữa Muối Biển - Tân Mai

184 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
30,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0