Café/Dessert -Chi nhánh
The Alley - Trà Sữa Đài Loan - Trung Hòa
23 Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
41,000 - 70,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0