Big Ben Cafe - Tuệ Tĩnh
Café/Dessert

Big Ben Cafe - Tuệ Tĩnh

30 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
25,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0