The Pizza Company - Cầu Giấy
Yêu thích
Nhà hàng -Chi nhánh

The Pizza Company - Cầu Giấy

333 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 220,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
15 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0