The Pizza Company - Đoàn Trần Nghiệp
Nhà hàng -Chi nhánh
The Pizza Company - Đoàn Trần Nghiệp
30 Đoàn Trần Nghiệp, P. Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
100+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 220,000
Dịch vụ bởi
Quán tự giao
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0