Times Cafe - Vinhomes Metropolis
Café/Dessert
Times Cafe - Vinhomes Metropolis
Tầng 1 M1, Vinhomes Metropolis Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
1lượt đánh giá từ Now
30,000 - 150,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0