Tổ Chim Xanh - Bluebirds'Nest Book Cafe
Café/Dessert
Tổ Chim Xanh - Bluebirds'Nest Book Cafe
13 Ngõ 19 Đặng Dung, Quận Ba Đình, Hà Nội
25,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0