Tổ - Koffie, Thee & Honey
Café/Dessert

Tổ - Koffie, Thee & Honey

8 Ngõ 81 Linh Lang, Quận Ba Đình, Hà Nội
6lượt đánh giá từ Now
30,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
12 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0