Sườn Tổ Nếm - Shop Online
Shop Online
Sườn Tổ Nếm - Shop Online
15 Ngõ 108B Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
50,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0