Top Floor Rue Des Seaux Restaurant - Hàng Thùng
Nhà hàng, Sang trọng

Top Floor Rue Des Seaux Restaurant - Hàng Thùng

21 Hàng Thùng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
10+lượt đánh giá từ Now
07:00 - 22:00
25,000 - 250,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0