Café/Dessert -Chi nhánh
Trà Sữa Bobapop - Trần Phú
50 Trần Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội
999+lượt đánh giá từ Now
08:30 - 22:00
20,000 - 50,000
Phí dịch vụ
0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
Now
Chuẩn bị
10 Phút
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0